Nội dung Công văn 642/TCHQ-TXNK 2022

Công văn 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung công văn đính kèm:

15_2022_ND-CP_VN

Vanban_642_HD_THUC_HIEN_25.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.